KU.KPS. Run for Wheels 2020

วันที่จัดกิจกรรม :

09 ก.พ. 2020

เริ่มเวลา :

05:00 AM

สถานที่จัดงาน :

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน , จ.นครปฐม

กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

ขนาดไซด์เสื้อ

การแบ่งกลุ่มอายุ

ระยะ 10.5 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

 • 10.5 Km ชาย-หญิง 15-29 ปี
 • 10.5 Km ชาย-หญิง 30-39 ปี
 • 10.5 Km ชาย-หญิง 40-49 ปี
 • 10.5 Km ชาย-หญิง 50-59 ปี
 • 10.5 Km หญิง 60 ปีขึ้นไป
 • 10.5 Km ชาย 60-69 ปี
 • 10.5 Km ชาย 70 ปีขึ้นไป

ระยะ 21 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

 • 21 Km ชาย-หญิง 15-29 ปี
 • 21 Km ชาย-หญิง 30-34 ปี
 • 21 Km ชาย-หญิง 35-39 ปี
 • 21 Km ชาย-หญิง 40-44 ปี
 • 21 Km ชาย-หญิง 45-49 ปี
 • 21 Km ชาย-หญิง 50-54 ปี
 • 21 Km ชาย-หญิง 55-59 ปี
 • 21 Km ชาย 60-64 ปี
 • 21 Km หญิง 60 ปีขึ้นไป
 • 21 Km ชาย 65-69 ปี
 • 21 Km ชาย 70 ปีขึ้นไป

การแข่งขันประเภทคนกับน้องหมา ( ช่างน้ำหนักน้องหมา หน้างาน )

 • ประเภท A รุ่นน้ำหนัก 0 – 5 KG
 • ประเภท B รุ่นน้ำหนัก 5.1 – 10 KG
 • ประเภท C รุ่นน้ำหนัก 10.1 – 15 KG
 • ประเภท D รุ่นน้ำหนัก 15.1 – 20 KG
 • ประเภท E รุ่นน้ำหนัก 20.1 ขึ้นไป KG

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทำวีลแชร์สำหรับสุนัขพิการ ซึ่งร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม
2.รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อบริหารจัดการสุนัขจรจัดในวิทยาเขตกำแพงแสน
3.เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
4.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง และทำให้ผู้มีสัตว์เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 รับที่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม เวลา 12.00-18.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

กำหนดการปล่อยตัว
เวลา 05:30น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 กม.
เวลา 05:45น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 กม.
เวลา 06:00น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กม.
เวลา 06:15น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 10.5 กม.
เวลา 06:30น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 5 กม.
เวลา 06:45น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 2.5กม.

วิธีสมัครวิ่ง ผ่านเว็ป sanookrun
www.sanookrun.co.th
=============================
สรุปขั้นตอนสมัคร
1. เข้าสู่ระบบ โดยดำเนินการต่อด้วย facebook เพื่อที่จะได้สามารถ ดูประวัติย้อนหลังได้
2. เลือกลงทะเบียนกิจกรรม
3. กรอกรายละเอียด กรณีมีมากกว่า 1 คน มีปุ่มเพิ่มรายชื่อค่ะ
4. ชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน (จะต้องแนบหลักฐานการโอนทันที)
5. ในกรณีที่ โอนผ่านโทรศัพท์ แล้วกดเข้ามาในเว็บอีกครั้งแล้วไม่เจอข้อมูล
6. กดเข้าเว็บและกดไปที่ สัญลักษณ์ ขีด 3ขีดในช่องสีน้ำเงิน
7. เข้าไปที่บัญชีของฉัน และเข้าไปที่ คำสั่งซื้อ
8. กดแจ้งชำระเงินได้เลย
9. พร้อมรออีเมลตอบกลับ ถ้ามีอีเมลตอบกลับคือการสมัครเสร็จสิ้น

ภาพเกี่ยวกับกิจกรรม

Login