การ์ตูนที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนที่เป้าหมายมีไว้พุ่งชน