เกี่ยวกับเรา

SANOOK RUN

คือเว็บไซด์รับลงทะเบียนการแข่งกีฬา ออนไลน์ ช่วยเหลือนักกีฬา วิ่ง และปั่นจักรยาน เข้าถึงการรับสมัครได้ง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา ที่พร้อมจะลงสมัคร โดยไม่ต้องเดินทางไปสมัคร ณ จุดรับสมัครงานนั้นๆ


สมัครวิ่งออนไลน์

เป้าหมายของ Sanook Run

  • เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย,ส่งเสริมคนไทยให้มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นมืออาชีพด้านกีฬา
  • อำนวยความสะดวกด้านการรับสมัครการแข่งขันกีฬา ให้เกิดความสะดวกสบายมากที่สุด ที่สำคัญเราจะไม่หยุดพัฒนา


รวมภาพกิจกรรม

ขอบเขตการทำงานของ Sanook Run

  • รับสมัครการแข่งขันกีฬา ผ่านระบบ ออนไลน์เท่านั้น
  • จัดส่งและแจกจ่าย RACE PACK (เสื้อ+BIB) งานต่างๆ ทาง EMS และ จุดนัดรับของแต่ละงานที่กำหนดไว้
  • ช่วยประชาสัมพันธ์งานกีฬาผ่าน Social Media ผ่าน Facebook FanPage fb/sanookrun และ Line: @sanookrun
  • รับจัดงานวิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป และภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

Login